Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58898
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hồ Quế Hậuen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Tùngen_US
dc.date.accessioned2019-06-13T03:46:10Z-
dc.date.available2019-06-13T03:46:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007676-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029666~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58898-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Phú Nhuận. Đề tài dựa trên phương pháp luận của phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; kết hợp các phương pháp nghiên cứu chung (nghiên cứu tài liệu, lô-gích - lịch sử, phân tích - tổng hợp, thống kê,…) với các phương pháp nghiên cứu cụ thể (nghiên cứu tại bàn với dữ liệu thứ cấp và nghiên cứu trên thực địa thông qua phỏng vấn sâu định tính). Luận văn hệ thống hóa được cơ sở lý luận; đáng chú ý là các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hội nhập quốc tế; Phân tích được thực trạng chất lượng và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Phú Nhuận; Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Phú Nhuận. Việc nghiên cứu và thực hiện đề tài giúp cho Quận ủy, UBND quận có những thông tin tham khảo cần thiết để định hướng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của quận đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới. Đồng thời, có giá trị tham khảo cho các tác giả khác trong việc nghiên cứu về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.en_US
dc.format.medium91 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPolitical Economics = Kinh tế chính trịen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.