Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58911
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Văn Dươngen_US
dc.contributor.authorLê Thị Ngân Tâmen_US
dc.date.accessioned2019-06-13T04:09:39Z-
dc.date.available2019-06-13T04:09:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007419-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029713~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58911-
dc.description.abstractTổng quan, tìm hiểu thực trạng kế toán, phân tích và đánh giá các nhân tố tác động đến việc việc nâng cao thông tin hữu ích của báo cáo tài chính kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp – Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Tây Ninh để đưa ra đề xuất hoàn thiện kế toán hành chính sự nghiệp tại tỉnh Tây Ninh cũng như kế toán công tại Việt Nam. Với phương pháp định tính và định lượng, bài viết nghiên cứu các nhân tố : Quy định về pháp lý; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Điều kiện kinh tế - tài chính, ngân sách Nhà nước; Điều kiện nơi làm việc; Công cụ hỗ trợ. Dữ liệu được thu thập và xử lý thông qua phần mềm SPSS 20.0. Với việc phân tích thống kê mô tả giúp người đọc có cái nhìn tổng quát về các nhân tố. Thông qua phương pháp đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA để kiểm định. Mô hình và các giả thuyết được phân tích bằng phương pháp hồi quy bội. Kết quả cho thấy có 4 nhân tố tác động: Quy định về pháp lý; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Điều kiện nơi làm việc; Công cụ hỗ trợ. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố như sau: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (CM) có tác động cùng chiều mạnh nhất lên HTKT (Nâng cao thông tin hữu ích của báo cáo tài chính kế toán các đơn vị Hành chính sự nghiệp) (β = 0,571), nhân tố tác động cùng chiều mạnh tiếp theo là PL (β = 0,276), tiếp theo là nhân tố CC tác động cùng chiều (β = 0,178) và nhân tố LV có tác động yếu nhất trong 4 nhân tố đến HTKT (β = 0,167). Việc tìm hiểu các nhân tố tác động đến việc nâng cao thông tin hữu ích của báo cáo tài chính kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp là một trong các khâu quan trọng để vận dụng cải cách hiệu quả, hạn chế khó khăn trong việc thi hành kế toán công. Phục vụ nhu cầu sử dụng thông tin cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý, trưởng đơn vị. Qua nghiên cứu này định hướng tác giả: Sử dụng các biến quan sát mới phù hợp với các nhân tố tác động trong bài nghiên cứu kế tiếp; Nghiên cứu đi sâu vào nội dung chi tiết hơn trong hệ thống kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp.en_US
dc.format.medium100 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectFinancial statementsen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến việc nâng cao thông tin hữu ích của báo cáo tài chính kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Tây Ninhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.