Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59161
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Trúcen_US
dc.date.accessioned2019-08-26T01:51:44Z-
dc.date.available2019-08-26T01:51:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008538-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030436~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59161-
dc.description.abstractThư tín dụng (L/C) là một công cụ thanh toán quan trọng và công cụ tài chính trong thương mại quốc tế. Hai nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc độc lập và tuân thủ nghiêm ngặt. Hoạt động của nó đã được chuẩn hóa trong UCP 600, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng L/C cũng như quá trình kiểm tra bộ chứng từ theo L/C tại các Ngân hàng TMCP nói chung và Ngân hàng Quân Đội nói riêng gặp nhiều khó khăn, gây cản trở kinh doanh thương mại. Nhận thấy được vấn đề này, tác giả xây dựng luận văn nhằm nghiên cứu về thực trạng rủi ro khi sử dụng phương thức tín dụng chứng từ, từ đó có giải pháp toàn diện để giảm thiểu rủi ro đó. Để trả lời câu hỏi nghiên cứu, bài viết được chia thành ba phần: phần đầu dành riêng để giới thiệu về phương thức tín dụng chứng từ và các thông lệ quốc tế liên quan. Phần hai nêu thực trạng những rủi ro trong quá trình kiểm tra Bộ chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ tại MB, từ đó dẫn đến phần ba là các biện pháp phòng ngừa cho các rủi ro, các đối tượng tham gia khác nhau (nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và ngân hàng). Tác giả hiểu rằng rủi ro trong giao dịch thư tín dụng là không thể tránh khỏi ngay cả khi đây là phương thức thanh toán an toàn nhất hiện nay trong thương mại quốc tế. Quyền cho mỗi bên luôn đi kèm với các nghĩa vụ trong giao dịch LC. Vì vậy chúng ta cần có giải pháp để hạn chế tôi đa các rủi ro có thể phòng tránh được, phát huy bản chất lợi ích mà phương thức này mang đến, góp phần thúc đẩy nhanh chóng, thuận lợi, dễ dàng trong kinh doanh quốc tế.en_US
dc.format.medium129 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleRủi ro trong quá trình kiểm tra chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityInternational Business (by Coursework) = Kinh doanh quốc tế (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.