Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59165
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hà Nam Khánh Giaoen_US
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorLê Thái Sơnen_US
dc.date.accessioned2019-08-26T03:07:06Z-
dc.date.available2019-08-26T03:07:06Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008531-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030434~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59165-
dc.description.abstractHoạt động du lịch MICE tại Việt Nam đã phát triển hơn 10 năm nay, nhưng vẫn còn hạn chế về quy mô. Trong lĩnh vực nghiên cứu, hiện chưa có một khung mô hình tổng quát theo hướng dựa vào nguồn lực để thúc đẩy phát triển du lịch MICE. Nghiên cứu này áp dụng lý thuyết dựa vào nguồn lực, lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết phát triển du lịch MICE để xây dựng mô hình mối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE tại một điểm đến. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp: nghiên cứu định tính và định lượng sơ bộ để kiểm định các thang đo ở giai đoạn đầu và nghiên cứu định lượng chính thức để kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính ở giai đoạn sau. Kết quả kiểm định mô hình cho thấy, các nguồn lực bên ngoài của nhà cung cấp, nhà tổ chức, du khách MICE có ảnh hưởng thuận chiều đến nguồn lực điểm MICE. Cả nguồn lực của điểm đến MICE và nguồn lực của du khách MICE có ảnh hưởng thuận chiều đến sự phát triển du lịch MICE. Nghiên cứu giúp cho các nhà tổ chức sự kiện, nhà quản trị doanh nghiệp có chính sách và chiến lược kinh doanh phù hợp dựa trên những nguồn lực cần thiết để góp phần phát triển du lịch MICE tại một điểm đến.en_US
dc.format.medium252 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDu lịchen_US
dc.subjectDu lịch MICEen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectMICE tourismen_US
dc.titleMối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE: trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạten_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanhen_US
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.