Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59171
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen_US
dc.contributor.authorNguyễn Quang Điềnen_US
dc.date.accessioned2019-08-26T03:24:51Z-
dc.date.available2019-08-26T03:24:51Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008528-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030417~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59171-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ giao nhận Container tại Cảng Sowatco Long Bình. Thông qua việc đánh giá thực trạng của chất lượng dịch vụ và các dữ liệu sơ cấp từ việc khảo sát khách hàng. Từ đó xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc thành phần chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính (Thảo luận chuyên gia) và phương pháp nghiên cứu định lượng (khảo sát khách hàng) với kích thước mẫu nghiên cứu là 203 mẫu được thu thập bằng bảng khảo sát. Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha các thang đo đều đạt độ tin cậy. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ giao nhận Container tại Cảng Sowatco Long Bình gồm 05 thành phần theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là: THH > SDB > SDC > SDU > DTC.en_US
dc.format.medium132 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectNghiên cứu khách hàngen_US
dc.subjectConsumer satisfactionen_US
dc.subjectConsumer researchen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ giao nhận container tại Cảng Sowatco Long Bìnhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấpen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.