Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59195
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Mai Hoàien_US
dc.contributor.authorHuỳnh Kiêm Tríen_US
dc.date.accessioned2019-09-03T04:19:52Z-
dc.date.available2019-09-03T04:19:52Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008542-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030468~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59195-
dc.description.abstractLuận văn này nghiên cứu tác động của chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo (thuộc Đề án tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp) đến thu nhập của nông hộ tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tác giả sử dụng kỹ thuật khác biệt kép (DID) của phương pháp bán thí nghiệm để đánh giá tác động, mẫu nghiên cứu được lựa chọn với quy mô 200 hộ, trong đó có 100 hộ tham gia chính sách và 100 hộ không tham gia chính sách. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo có tác động làm tăng thu nhập bình quân đầu ngƣời của nông hộ trồng lúa lên 8,7 triệu đồng/người/năm, so với 3,93 triệu đồng/người/năm nếu không tham gia chính sách, như vậy sau 05 năm, chính sách đã tác động làm gia tăng thu nhập bình quân của nông hộ là 4,77 triệu đồng người/năm. Nhìn chung, chính sách có làm tăng thu nhập của những nông hộ trồng lúa nhưng chưa nhiều. Tác giả tiếp tục sử dụng kỹ thuật của nghiên cứu định tính là phỏng vấn sâu các đối tượng liên quan để tìm ra nguyên nhân. Đây là cơ sở để tác giả đề ra các khuyến nghị, hàm ý cho chính sách, góp phần làm gia tăng thêm thu nhập cho các nông hộ trồng lúa trong tương lai.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThu nhậpen_US
dc.subjectThu nhập hộ nông dânen_US
dc.subjectThu nhập nông nghiệpen_US
dc.subjectChính sách chính phủen_US
dc.subjectIncomeen_US
dc.subjectFarmer's incomeen_US
dc.subjectFarm incomeen_US
dc.subjectGovernment policyen_US
dc.titleĐánh giá tác động của chính sách phát triển ngành hàng lúa gạo (thuộc Đề án tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp) đến thu nhập của nông hộ: trường hợp huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.