Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59262
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Thanh Hoaen_US
dc.date.accessioned2019-09-06T04:25:02Z-
dc.date.available2019-09-06T04:25:02Z-
dc.date.issued2018-09-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=df668325-de75-4cc3-b7d2-68c60ba4aa7d-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59262-
dc.description.abstractVaR và CVaR là vấn đề được quan tâm rất nhiều trong lĩnh vực đo lường rủi ro đối với dữ liệu Tài chính. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại ở công thức tính dựa trên xấp xỉ dữ liệu thông qua một phân phối xác suất, trong khi phân phối của dữ liệu thực thông thường có dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu tính toán VaR và CVaR trong trường hợp hỗn hợp các phân phối xác suất. Hơn nữa, các tính toán cũng đòi hỏi thời gian tính toán nhanh, do đó chúng tôi ưu tiên sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Chúng tôi đề nghị thuật toán tính VaR và CVaR trong trường hợp phân phối xác suất là dạng hỗn hợp thông qua hiệu chỉnh phương pháp mô phỏng Monte Carlo cho phù hợp với dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Thêm vào đó, chúng tôi minh họa trong các trường hợp mô phỏng đã biết phân phối xác suất thành phần cũng như trường hợp chưa biết trước các phân phối xác suất thành phần, thông qua bộ dữ liệu thực về giá đóng cửa của chứng khoán Việt Nam bằng hỗn hợp của các phân phối. Các kết quả tính toán dựa trên thuật toán mà chúng tôi đề nghị được đánh giá thông qua xác suất đuôi cũng như độ lệch chuẩn.en_US
dc.formatPortable Document Format (PDF)en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.29(9)en_US
dc.subjectGiá trị gặp rủi ro (VaR)en_US
dc.subjectGiá trị gặp rủi ro có điều kiện (CVaR)en_US
dc.subjectPhương pháp mô phỏng Monte Carloen_US
dc.subjectHỗn hợp các phân phối xác suấten_US
dc.titleƯớc lượng VaR và CVaR dạng hỗn hợp các phân phối xác suất thông qua mô phỏng Monte Carlo và ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpage53en_US
dc.format.lastpage72en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.