Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59306
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Giápen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Hiệpen_US
dc.date.accessioned2019-09-11T04:08:36Z-
dc.date.available2019-09-11T04:08:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008618-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030530~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59306-
dc.description.abstractLuận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi dự định của người dân trong hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời xác định các yếu tố và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hành vi dự định của người dân trong hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Bàu Bàng. Trên cơ sở lý thuyết về hành vi dự định (The Theory of Planned Behavior – TPB), và các nghiên cứu trước đây, đề tài xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi dự định của người dân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đưa ra mô hình nghiên cứu, điều chỉnh thang đo để thực hiện nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với 198 phiếu khảo sát hợp lệ. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS đánh giá độ tin cậy của các thang đo qua hệ số Cronbach’s alpha; kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA) và phân tích hồi qui bội (Multiple Regression Analysis). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố cơ bản tác động tích cực đến ý định phân loại chất thải rắn của người dân tại huyện Bàu Bàng: thái độ, chuẩn chủ quan, và nhận thức có tác động tích cực đến ý định và hành vi phân loại chất thải rắn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị chính sách thúc đẩy hành vi phân loại chất thải rắn của người dân trên địa bàn nghiên cứu.en_US
dc.format.medium87 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBảo vệ môi trườngen_US
dc.subjectSự tham gia của người dânen_US
dc.subjectEnvironmental protectionen_US
dc.subjectCitizen participationen_US
dc.titleNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi dự định của người dân trong hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (Excutive of Master Public Management) = Quản lý công điều hành cao cấp (EMPM)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.