Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59310
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Thanh Túen_US
dc.contributor.authorBùi Thị Tuyếten_US
dc.date.accessioned2019-09-11T04:16:17Z-
dc.date.available2019-09-11T04:16:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008616-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030536~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59310-
dc.description.abstractĐối với doanh nghiệp, nhân lực giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Trong khi đó, tại Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 8, số lượng sáng kiến, góp ý, số nhân viên đăng ký tham gia các phong trào ngày càng giảm và tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên lại tăng lên từ năm 2016 đến 2018. Do vậy tác giả thực hiện đề tài “Nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8 giai đoạn 2019-2021” để đưa ra giải pháp nhằm động viên, khuyến khích và nâng cao tinh thần làm việc, từ đó góp phần làm giảm tỷ lệ nghỉ việc, năng suất lao động của nhân viên được nâng cao tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8. Mục đích của nghiên cứu là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến việc tạo động lực làm việc cho nhân viên; Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc; Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty trong thời gian qua, và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại công ty trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng được tác giả sử dụng. Thảo luận nhóm tập trung được được tiến hành nhằm điều chỉnh, bổ sung thang đo và các biến quan sát cho thang đo; Bảng câu hỏi khảo sát chi tiết để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu được gửi online đến những nhân viên hiện tại đang làm việc tại công ty. Kết quả có 170 nhân viên tham gia khảo sát. Tác giả sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS 20.0 để phân tích dữ liệu thu được. Việc phân tích, đánh giá thang đo của các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8 thông qua phương pháp kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích thống kê mô tả, phân tích hồi quy. Kết quả phân tích hồi quy đã xác định 6 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8: An toàn công việc; Lương, thưởng và chính sách phúc lợi; Điều kiện làm việc; Sự công nhận; Cơ hội phát triển và thăng tiến; Mối quan hệ với đồng nghiệp và giám sát. Trong đó yếu tố “Sự công nhận” ảnh hưởng mạnh nhất và yếu tố “An toàn công việc” ảnh hưởng yếu nhất đến động lực làm việc của nhân viên. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu giúp Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8 phân tích được tác động mạnh, yếu của các yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên, từ đó kết hợp thực tế để đánh giá ưu nhược điểm của từng yếu tố. Dựa vào mục tiêu, định hướng của công ty và kết quả phân tích, đánh giá để xây dựng chính sách quản lý nhân viên hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần làm việc, đóng góp hết mình cho công việc, để từ đó nâng cao hiệu quả và năng suất lao động của nhân viên.en_US
dc.format.medium167 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleNâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8 giai đoạn 2019-2021en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.