Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59344
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorTrần Lê Khôien_US
dc.date.accessioned2019-09-17T07:01:14Z-
dc.date.available2019-09-17T07:01:14Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008571-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030475~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59344-
dc.description.abstractNgành công nghệ thông tin tại Việt Nam đang có những bước phát triển đáng kể qua các năm gần đây. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực và duy trì nguồn lực con người trong các doanh nghiệp cũng được chú trọng. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2020, Việt Nam thiếu hụt hơn 500.000 nhân sự IT. Cuộc cách mạng 4.0 và xu thế hội nhập sâu rộng dẫn đến cơn khát nhân lực công nghệ hơn bao giờ hết. Qua thời gian làm việc trong ngành công nghệ, tác giả nhận thấy rằng, các doanh nghiệp trong ngành mặc dù đưa ra các chính sách lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh không ngừng với mong muốn thu hút được nguồn lực tốt đến làm việc nhưng tỉ lệ nghỉ việc, thiếu tính gắn kết với công ty vẫn là điều gây đau đầu cho các cấp lãnh đạo. Doanh nghiệp chú trọng vào tìm hiểu sự thõa mãn của nhân viên khi họ đã đến làm việc, đề cao sự “trung thành” của người lao động nhưng ngay cả khi đã “thỏa mãn” hoặc “trung thành” thì sự gắn kết của người lao động với công ty hoặc hiệu quả công việc họ tạo ra vẫn còn là câu hỏi bị bỏ ngỏ. Qua việc tìm hiểu cách thức quản trị thế giới, tác giả được biết bên cạnh việc tạo ra môi trường làm việc tốt, văn hóa doanh nghiệp năng động, chính sách lương thưởng, phúc lợi phù hợp thị trường lao động thì cách thức quản trị được xem là tối quan trọng để giúp cho nhân viên gắn kết với công ty. Chính vì nhìn thấy sự thất bại trong quản trị của các công ty Việt Nam trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, tác giả quyết định đặt yếu tố quản trị hiệu suất trong mối tương quan với sự gắn kết của người lao động và sự gia tăng hiệu suất của họ như một mối quan tâm để từ đó khai thác và nghiên cứu nhằm tạo ra tư liệu tốt tham vấn cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp. Với mục tiêu nghiên cứu hoàn thiện các nhân tố trong hệ thống quản trị hiệu suất tăng tính gắn kết của nhân viên tại Tập đoàn FPT, bài nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp định tính và định lượng. Bài nghiên cứu bao gồm 6 nhân tố tác động : (1) Thiết lập mục tiêu, (2) Hợp đồng tâm lý, (3) Thiết kế công việc, (4) Đào tạo và phát triển, (5) Đánh giá hiệu suất, (6) Phản hồi. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố đều có tác động thuận chiều đến sự gắn kết tại Tập đoàn FPT, nhân tố phản hồi có tác động lớn nhất. Bài nghiên cứu có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý Tập đoàn FPT nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium90 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectPerformance standardsen_US
dc.subjectWork performanceen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống quản trị hiệu suất tại Công ty Cổ phần FPTen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.