Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59345
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorDương Minh Hảien_US
dc.date.accessioned2019-09-17T07:03:56Z-
dc.date.available2019-09-17T07:03:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008562-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030500~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59345-
dc.description.abstractCán bộ, công chức là người triển khai thực thi các chính sách, kế hoạch, quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ công. Do vậy, việc tạo động lực phụng sự công cho họ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Quận 3 đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao động lực phụng sự công đặc biệt là cán bộ, công chức khối Phường. Để làm được điều này, lãnh đạo cần thực hiện toàn diện các giải pháp về mục tiêu công việc rõ ràng, sự tự chủ trong công việc, công nhận sự đóng góp cá nhân…. Xác định các yếu tố tác động đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức khối phường trên địa bàn Quận 3 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực phụng sự công của cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính xác định mối quan hệ của các yếu tố tác động đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu phát hiện 6 nhân tố có ảnh hưởng cùng chiều đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức khối phường tại Quận 3 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần lần lượt là: Môi trường và điều kiện làm việc (DK), Vai trò của người lãnh đạo (LD), Công nhận sự đóng góp cá nhân (DG), Sự tự chủ trong công việc (TC), Mục tiêu rõ ràng (MT) và cuối cùng là Mức độ quan liêu của cơ quan (QL). Khoảng 70.3% động lực phụng sự công của cán bộ, công chức khối phường Quận 3 có thể được giải thích thông qua 6 nhân tố trên. Tìm ra các yếu tố tác động đến động lực phụng sự công. Đưa ra các kiến nghị cho lãnh đạo Quận 3 nhằm nâng cao động lực phụng sự công cho cán bộ, công chức.en_US
dc.format.medium108 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến động lực phụng sự công của cán bộ, công chức khối phường trên địa bàn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (Excutive of Master Public Management) = Quản lý công điều hành cao cấp (EMPM)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.