Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59347
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorLê Nguyễn Hương Giangen_US
dc.date.accessioned2019-09-18T03:57:45Z-
dc.date.available2019-09-18T03:57:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008653-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030593~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59347-
dc.description.abstractNghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - chi nhánh Lâm Đồn, sử dụng dữ liệu thu thập được từ 133 hồ sơ tín dụng. Mô hình logit nhị thức được sử dụng để ước tính các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng. Kết quả phân tích cho thấy rủi ro tín dụng sẽ tăng khi tỷ lệ số tiền vay trên giá trị tài sản đảm bảo tăng. Tương tự, rủi ro tín dụng cũng tăng khi lĩnh vực ngành nghề chính tạo ra để trả nợ là sản xuất nông nghiệp. Trái lại, rủi ro tín dụng có mối quan hệ nghịch biến với khả năng tài chính của người đi vay, kinh nghiệm của nhân viên tín dụng và số lần kiểm tra giám sát khoản vay.en_US
dc.format.medium82 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - chi nhánh Lâm Đồngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.