Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59365
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Quang Thuen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Yến Nhien_US
dc.date.accessioned2019-09-24T01:03:06Z-
dc.date.available2019-09-24T01:03:06Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008669-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030627~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59365-
dc.description.abstractTrong tình hình hiện tại của thị trường các sản phẩm nội thất theo phong cách châu Âu đang ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, Công ty TNHH Rochdale Spears cần phải có giá bán cạnh tranh cùng với chất lượng sản phẩm tốt hơn. Tuy nhiên, để đạt được mục đích đó cần phải xem xét và tối ưu hoá rất nhiều yếu tố mà trong đó việc quản lý quy trình chặt chẽ và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả là nhân tố hết sức quan trọng để đạt được mục tiêu đề ra. Vì đặc thù của sản phẩm mẫu là đơn hàng đầu tiên theo yêu cầu của khách hàng nhằm thu được nguồn lợi về sau và vấn đề hiện tại là sự chênh lệch chi phí sản xuất (CPSX) thực tế với CPSX định mức nên cần phải phân tích, kiểm soát chi phí nhằm đem lại lợi nhuận tối ưu. Mục tiêu của luận văn này là nghiên cứu lý thuyết về quy trình quản lý, tìm giải pháp hoàn thiện quản lý và kiểm soát các CPSX thông qua việc phân tích thực trạng sản xuất phát triển hàng mẫu tại Công ty TNHH Rochdale Spears để tìm ra nguyên nhân, thấy được những lỗ hổng trong việc quản lý, kiểm soát. Từ đó, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình. Phương pháp nghiên cứu trong luận văn này sử dụng hai nguồn số liệu: một là bằng phương pháp quan sát và phỏng vấn trực tiếp hai là phương pháp thống kê và phân tích, dựa trên số liệu của các Báo cáo Tài chính, xem xét quy trình cụ thể. Kết quả luận văn đã hệ thống hoá lý luận, tổng hợp phân tích và đánh giá thực trạng quản lý và kiểm soát chi phí trong hoạt động SXKD tại Công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và kiểm soát chi phí SXKD cho bộ phận sản xuất và phát triển hàng mẫu tại Công ty TNHH Rochdale Spears.en_US
dc.format.medium120 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả chi phíen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectCost effectivenessen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.titleHoàn thiện hoạt động kiểm soát chi phí sản xuất tại bộ phận phát triển hàng mẫu của Công ty TNHH Rochdale Spearsen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.