Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59440
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Uyên Uyênen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Chàmen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T03:58:51Z-
dc.date.available2019-10-22T03:58:51Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008796-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030788~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59440-
dc.description.abstractVới mẫu quan sát 255 công ty cổ phần niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn từ 2007 đến năm 2018 bài nghiên cứu này thực hiện kiểm định mối quan hệ giữa các thước đo đánh giá hiệu quả dòng tiền và thành quả của các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua việc sử dụng phương pháp GEE ( Generalized Estimating Equations ) và kiểm định nhân quả Granger, kết quả nghiên cứu cho thấy kỳ thu tiền khách hàng có tương quan âm với thành quả của các công ty trong thời kỳ trả tiền người bán lại có tương quan dương. Điều này hàn ý rằng, khi công ty rút ngắn thời gian thu tiền của khách hàng và kéo dài thời gian phải trả người bán sẽ giúp công ty cải thiện tính thanh khoản, cho phép công ty đầu tư vào các hội tăng trưởng kinh doanh mới, từ đó gia tăng thành quả cho công ty. Ngoài ra, điểm mới của bài nghiên cứu này là thực hiện kiểm định tính động trong tác động của quản trị dòng tiền đến thành quả của các công ty với kết quả nghiên cứu cho thấy, quản trị khoản phải thu và khoản phải trả ở 4 kỳ trước và kỳ hiện tại có ảnh hưởng đến thành quả hiện tại của công ty. Bên cạnh đó, kiểm định nhân quả Granger cho thấy vòng quay chuyển đổi tiền mặt cũng như vòng quay tiền mặt hoạt động có mối quan hệ nhân quả với thành quả của doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy rằng khi công ty quản trị dòng tiền hiệu quả sẽ giúp cải thiện thành quả của doanh nghiệp và khi công ty có thành quả tốt sẽ có tác động tích cực trở lại cho hoạt động quản trị dòng tiền của công ty.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectDòng tiềnen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.subjectCash flowen_US
dc.titleQuản trị dòng tiền và thành quả tài chính của các công ty niêm yết Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.