Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59455
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Hữu Lamen_US
dc.contributor.authorLưu Mỹ Ngọcen_US
dc.date.accessioned2019-10-22T07:07:48Z-
dc.date.available2019-10-22T07:07:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008782-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030777~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59455-
dc.description.abstractNghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến tác động giá cả của giao dịch và chênh lệch giá mua – giá bán của 203 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2018. Bài nghiên cứu thu thập số liệu từ dữ liệu giao dịch và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các công ty niêm yết, từ đó ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy bằng phương pháp Pooled Ordinary Least squares Regression (OLS), Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM). Đồng thời bài nghiên cứu cũng phát hiện một số khuyết tật cơ bản trong mô hình hồi quy như phương sai sai số thay đổi và tự tương quan làm cho mô hình hồi quy có ước lượng không đáng tin cậy. Vì vậy theo Driscoll & Kraay (1998), tác giả xây dựng mô hình áp dụng phương pháp ước lượng hồi qui với sai số chuẩn của Driscoll & Kraay (D&K) để khắc phục hiện tượng tự tương quan giữa các sai số và hiện tượng phương sai sai số thay đổi nhằm đảm bảo ước lượng thu được vững và đáng tin cậy. Kết quả bài nghiên cứu cho thấy rằng trong khi tác động giá của các giao dịch tăng theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ bởi các nhà đầu tư nước ngoài, thì chênh lệch giá chào mua – bán không ảnh hưởng bởi sở hữu nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài làm tăng rủi ro lựa chọn bất lợi cho các nhà cung cấp thanh khoản, tuy nhiên lập luận của tác giả Lee J. & Chung K.H (2018) về lợi ích ròng mà nhà đầu tư nước ngoài mang lại cho thị trường thông qua chi phí giao dịch thấp hơn bằng cách tăng cạnh tranh trong quá trình phát hiện giá chưa được xác nhận ở Việt Nam.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ phiếuen_US
dc.subjectThanh khoản cổ phiếuen_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectStock liquidityen_US
dc.titleSở hữu nước ngoài tác động lên thanh khoản chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.