Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59487
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Kim Quyếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Xuân Diễmen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T04:03:07Z-
dc.date.available2019-10-28T04:03:07Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008917-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030862~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59487-
dc.description.abstractHoạt động gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu đang đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động của giới doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu. Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Cụ thể trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đồng Tháp, có thể nói các chính sách ưu đãi của Nhà nước đã tạo ra môi trường thuận lợi để doanh nghiệp gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu phát triển, mở rộng qui mô sản xuất, góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu của Tỉnh và giải quyết ngày càng nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, có không ít doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi về thuế để gian lận gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước, tạo ra sự bất bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Trên cơ sở lý thuyết về tuân thủ thuế và các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp, kết quả phân tích thực trạng quản lý đối với các doanh nghiệp hoạt động gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu; luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mức độ tuân thủ thuế của các doanh nghiệp hoạt động gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu tại Cục Hải quan Đồng Tháp.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTuân thủ thuếen_US
dc.subjectThuế doanh nghiệpen_US
dc.subjectTaxpayer complianceen_US
dc.subjectCorporate taxen_US
dc.titlePhân tích các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp hoạt động gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu: trường hợp Cục Hải quan tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance (by Coursework) = Tài chính công (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.