Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorTrần Thiên Quânen_US
dc.date.accessioned2019-10-28T08:05:37Z-
dc.date.available2019-10-28T08:05:37Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008769-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030736~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59527-
dc.description.abstractNhận thấy tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại BIDV Khánh Hòa” để nghiên cứu với mong muốn tìm ra những vấn đề trong hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại BIDV Khánh Hòa. Nghiên cứu đã phân tích thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại BIDV Khánh Hòa nhằm phát hiện các vấn đề, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể. Với phương pháp thu thập dữ liệu và tổng hợp, so sánh, đánh giá, phân tích dựa trên dữ liệu thu thập để làm rõ thực trạng. Qua đó tác giả đưa ra các giải pháp và kế hoạch thực hiện giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại BIDV Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu đã xác định được một số vấn đề liên quan về môi trường và hoạt động kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin và truyền thông, hoạt động giám sát. Nghiên cứu đã chỉ ra một số giải pháp, kế hoạch cụ thể cho BIDV Khánh Hòa để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng. Mặc dù tác giả đã rất cố gắng trong việc nghiên cứu này song đề tài được nghiên cứu vẫn còn nhiều hạn chế về đối tượng khảo sát và môi trường kiểm soát. Những hạn chế trên là gợi mở để tác giả có định hướng khắc phục trong những nghiên cứu tiếp theo.en_US
dc.format.medium87 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleHoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.