Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59616
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Văn Dươngen_US
dc.contributor.authorTrần Bích Phươngen_US
dc.date.accessioned2019-11-05T07:38:35Z-
dc.date.available2019-11-05T07:38:35Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008887-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030936~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59616-
dc.description.abstractTổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại Bệnh viện là một việc rất cần thiết và tất yếu để duy trì hoạt động của Bệnh viện. Tuy nhiên, để quản lý một cách chính xác và khoa học việc tổ chức hệ thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại Bệnh viện thì không đơn giản bởi vì có rất nhiều chế độ thanh toán khác nhau, nhiều đối tượng điều trị, nhiều quy định của Nhà nước cũng như của Bệnh viện và nhiều vấn đề phát sinh khác. Vì vậy, tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại đơn vị cần phải hoàn thiện để đáp ứng được nhu cầu thông tin phục vụ quản trị một cách hiệu quả. Luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại Bệnh viện Tai Mũi Họng. Từ đó, tác giả thấy việc tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại đơn vị tuy đã đáp ứng được yêu cầu về cung cấp thông tin kế toán trung thực, khách quan nhưng vẫn chưa được tích hợp đồng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung gây khó khăn trong quá trình báo cáo tổng hợp. Phần mềm giải pháp tổng thể bệnh viện FPT e.Hospital còn mang tính hình thức trong việc trình bày báo cáo và cung cấp thông tin quản lý nội bộ. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng tại đơn vị, luận văn đã đề xuất một số giải pháp và kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại Bệnh viện.en_US
dc.format.medium107 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBệnh việnen_US
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectHospitalsen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleHoàn thiện hệ tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.