Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59620
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Hoàng Sơnen_US
dc.date.accessioned2019-11-07T00:34:10Z-
dc.date.available2019-11-07T00:34:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008936-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030967~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59620-
dc.description.abstractNghiên cứu xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp. Mẫu số liệu trong nghiên cứu này là của 100 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội - HNX, trong giai đoạn 2014 - 2018. Thước đo tỷ suất sinh lời được dùng trong nghiên cứu này là ROA và ROE sẽ được kiểm tra bằng các mô hình hồi quy bảng tĩnh và động. Những phát hiện của mô hình hồi quy bảng tĩnh và động chỉ ra rằng quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ đòn bẩy tài chính quá khứ và tỷ suất sinh lời quá khứ có tác động tích cực tới ROA và ROE, chỉ có tỷ lệ đòn bảy tài chính có tác động tiêu cực. Ngoài ra, tính thanh khoản không có ý nghĩa thống kê. Từ đó các kết quả đó, đề tài gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất sinh lời cho các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectTỷ suất sinh lợien_US
dc.subjectLợi nhuận doanh nghiệpen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectRate of returnen_US
dc.subjectCorporate profitsen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết: trường hợp thị trường chứng khoán Hà Nội - HNXen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.