Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59626
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Hùngen_US
dc.contributor.authorDư Thanh Hưngen_US
dc.date.accessioned2019-11-09T07:31:44Z-
dc.date.available2019-11-09T07:31:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008943-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030973~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59626-
dc.description.abstractHuyện Hồng Ngự xác định, nguồn vốn trong nhân dân vẫn còn rất lớn, nếu biết cách huy động, vận động tài trợ thì sẽ thu được nguồn đầu tư tại chỗ rất lớn, nhanh chóng giúp cho huyện Hồng Ngự đạt được mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Nguồn ngân sách Nhà nước là có hạn, chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, nguồn tín dụng khó tiếp cận nên không thể đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy giai đoạn 2016 - 2018, huyện Hồng Ngự đã tích cực huy động nguồn đóng góp từ cộng đồng dân cư với tổng số vốn là 44,8 tỷ đồng; hình thức huy động khá đa dạng: trực tiếp góp tiền, ngày công lao động, hiến đất. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất trong công tác huy động nguồn lực của cộng đồng dân cư là người dân chưa hiểu, chưa thấy được lợi ích to lớn mà chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại nên mức độ đồng thuận trong tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới là không cao. Các giải pháp được khuyến nghị gồm: tuyên truyền về lợi ích của chương trình nông thôn mới đối với người dân; tăng cường sự tham gia của người dân; tăng cường huy động các nguồn vốn lồng ghép với vai trò chủ đạo của vốn nhà nước; nâng cao trách nhiệm của cán bộ địa phương; quy hoạch các dự án công trình xây dựng.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển nông thônen_US
dc.subjectSự tham gia của người dânen_US
dc.subjectRural developmenten_US
dc.subjectCitizen participationen_US
dc.titleGiải pháp huy động các nguồn lực đóng góp của người dân vào công trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.