Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorM.A. Phạm Quang Huyen_US
dc.contributor.authorLê Thị Ngọc Hằngen_US
dc.date.accessioned2020-02-03T06:19:58Z-
dc.date.available2020-02-03T06:19:58Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009082-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031209~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59816-
dc.description.abstractVới mong muốn tổ chức, hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị, giúp công ty có thể vận dụng được lợi ích mà kế toán quản trị mang lại trong điều hành và ra quyết định của nhà quản lý trong quá trình lãnh đạo công ty, tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Visual Merchandising” để thực hiện nghiên cứu. Qua nghiên cứu, trước hết luận văn trình bày các nội dung chính liên quan đến cơ sở lý luận về kế toán quản trị như quá trình hình thành, khái niệm, nội dung kế toán quản trị và nội dung tổ chức kế toán quản trị,…Tiếp đó bằng phương pháp nghiên cứu định tính, luận văn mô tả và phân tích được thực trạng tổ chức công tác kế toán hiện nay tại Visual Merchandising nói chung, cũng như nội dụng, tổ chức kế toán quản trị tại đơn vị này nói riêng. Từ đó, xác định những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về kế toán quản trị tại đơn vị. Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Visual Merchandising dựa trên các nguyên nhân về hạn chế của kế toán quản trị đã xác định sao cho phù hợp với mục tiêu phát triển, quan điểm hoàn thiện kế toán quản trị của công ty, từ đó góp phần hoàn thiện kế toán quản trị tại Visual Merchandising trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium108 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectManagerial accountingen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Visual Merchandisingen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.