Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59838
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.contributor.authorNguyễn Duy Lânen_US
dc.date.accessioned2020-02-03T07:04:01Z-
dc.date.available2020-02-03T07:04:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008964-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031006~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59838-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu tác động của cơ cấu hội đồng quản trị, sự kiêm nhiệm giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị, sự đa dạng giới tính lên hiệu quả hoạt động công ty thể hiện qua 2 chỉ số là ROA và ROE. Bài nghiên cứu sử dụng mẫu gồm 220 công ty phi tài chính được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2009-2017. Thông qua các phương pháp ước lượng OLS, FEM, REM, GLS và các kiểm định liên quan đến khuyết tật của mô hình, kết quả bài nghiên cứu cho thấy sự không đồng nhất giữa các thước đo hiệu quả hoạt động công ty. Cụ thể, sử dụng ROA làm hiệu quả hoạt động, kết quả cho thấy thành viên hội đồng quản trị và sự kiêm nhiệm của giám đốc điều hành có tương quan dương với hiệu quả hoạt động công ty, các yếu tố còn lại không có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, khi sử dụng ROE làm thước đo hiệu quả hoạt động, kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng thành viên hội đồng quản trị, tỷ lệ thành viên không điều hành và sự kiêm nhiệm và số năm tại chức của giám đốc điều hành có tương quan dương với hiệu quả hoạt động công ty. Sự xuất hiện của phụ nữ trong hội đồng mang lại tương quan âm cho hiệu quả công ty. Điều đó cũng phản ánh rằng, trong bài nghiên cứu này thước đo ROE thích hợp hơn so với ROA.en_US
dc.format.medium57 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectHội đồng quản trịen_US
dc.subjectGiám đốc điều hànhen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectChief executive officersen_US
dc.titleMối quan hệ giữa kiêm nhiệm giám đốc điều hành, số lượng thành viên hội đồng quản trị, thành viên nữ và hiệu quả hoạt động công tyen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.