Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59857
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Hoàng Nhânen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T05:26:26Z-
dc.date.available2020-02-10T05:26:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009214-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031315~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59857-
dc.description.abstractNghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng sau cổ phần hóa (CPH) cần thiết trong thời buổi hiện nay. Yêu cầu đổi mới và hội nhập là lý do khiến các NH thuộc sở hữu NN tiến hành CPH. Để tìm hiểu về hiệu quả hoạt động của NH sau CPH, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả dữ liệu thứ cấp và phân tích định lượng. Các chỉ tiêu để so sánh gồm nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên vốn, lợi nhuận trên doanh thu thuần, chi phí hoạt động trên thu nhập, hiệu quả thu nhập ròng và quy mô trung bình. Các chỉ tiêu trên được sử dụng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động qua việc so sánh các chỉ tiêu tài chính lúc trước và sau CPH của ba NH thực hiện CPH trong giai đoạn 2004-2018 để tìm ra sự khác biệt. Kết quả cho thấy NH được CPH có hiệu quả hoạt động lúc sau CPH tốt hơn so với lúc trước CPH. Sau CPH, lợi nhuận các NH CPH có giảm nhưng điều này tương đòng với các nghiên cứu trước về CPH tại các doanh nghiệp khác trên thế giới và ở Việt Nam. Các chỉ tiêu như hiệu quả thu nhập ròng và quy mô NH trung bình lúc sau CPH tăng so với trước CPH. Các kết quả trên có được từ việc kiểm định thống kê bằng phương pháp Wilcoxon bằng phần mềm STATA. Ý nghĩa của nghiên cứu sẽ giúp các NH, các nhà quản lý và khách hàng có cái nhìn toàn diện về CPH NH tại Việt Nam. Từ đó, những quyết định đầu tư và quản lý được đưa ra mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội.en_US
dc.format.medium92 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDoanh nhà nướcen_US
dc.subjectCổ phần hóaen_US
dc.subjectGovernment corporationsen_US
dc.subjectPrivatizationen_US
dc.titleHiệu quả hoạt động ngân hàng sau cổ phần hóa: trường hợp thực nghiệm tại VCB, VIETINBANK, BIDVen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.