Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59916
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Uyên Uyênen_US
dc.contributor.authorĐỗ Châu Phúcen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T09:19:44Z-
dc.date.available2020-02-10T09:19:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009111-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031302~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59916-
dc.description.abstractBài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về đặc điểm của doanh nghiệp và các yếu tố thuộc về đặc điểm của ngành đến mức độ nợ sử dụng trong cấu trúc vốn của các công ty niêm yết Việt Nam dựa trên dữ liệu của 360 công ty cổ phần, phân thành 8 ngành trong giai đoạn 2008 - 2018. Bằng cách sử dụng phương pháp Pooled-OLS và WLS, kết quả nghiên cứu tìm thấy mối tương quan âm giữa tỷ lệ giá thị trường trên giá trị sổ sách và khả năng sinh lợi với đòn bẩy tài chính của các công ty. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu lại tìm thấy mối tương quan dương giữa quy mô doanh nghiệp và đòn bẩy tài chính. Các kết quả này ủng hộ Lý thuyết trật tự phân hạng; Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn; Lý thuyết chi phí đại diện; Lý thuyết bất cân xứng thông tin và có hàm ý rằng, khi có nhiều cơ hội tăng trưởng và khả năng sinh lợi cao, các công ty sẽ ưu tiên sử dụng lợi nhuận giữ lại hoặc phát hành vốn cổ phần mới để tài trợ thay vì đi vay nợ. Bên cạnh đó, các công ty có quy mô lớn, nhờ vào khả năng tiếp cận với thị trường vốn dễ, chi phí sử dụng nguồn tài trợ từ bên ngoài giảm, do đó, các doanh nghiệp này có xu hướng sử dụng nợ nhiều hơn trong cấu trúc vốn. Ngoài ra, bài nghiên cứu còn thực hiện kiểm định tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm ngành đến đến mức độ nợ sử dụng trong cấu trúc vốn của các công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm ngành có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thuộc ngành có mức độ rủi ro cao; cơ hội tăng trưởng cao; mức độ cạnh tranh cao và khả năng sinh lợi thấp có xu hướng sử dụng cấu trúc vốn thiên về đòn bẩy tài chính nhiều hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thuộc ngành Công nghệ cao thường sử dụng ít nợ vay trong cấu trúc vốn hơn các doanh nghiệp thuộc các ngành khác.en_US
dc.format.medium120 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectVốnen_US
dc.subjectCấu trúc vốnen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.subjectCapitalen_US
dc.subjectCapital structureen_US
dc.titleẢnh hưởng của các yếu tố thuộc về đặc điểm của doanh nghiệp và của ngành đến mức độ nợ sử dụng trong cấu trúc vốn của các công ty niêm yết Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.