Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Mai Thị Hoàng Minhen_US
dc.contributor.authorPhạm Ngọc Nguyênen_US
dc.date.accessioned2020-03-20T07:35:08Z-
dc.date.available2020-03-20T07:35:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009255-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031383~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59976-
dc.description.abstractĐề tài "Đổi mới mô hình kế toán chung cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong Thành phố Bà Rịa theo hướng tinh giảm bộ máy kế toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động" được thực hiện nhằm giải quyết những hạn chế trong công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong thành phố Bà Rịa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho các đơn vị và hoạt động quản lý của cơ quan cấp trên; đồng thời phù hợp chính sách tinh giảm biên chế bộ máy kế toán của nhà nước trong thời gian sắp tới. Qua quá trình tìm hiểu hoạt động kế toán và thu thập dữ liệu kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tác giả nhận thấy công tác kế toán hiện hành đang tồn tại những hạn chế trong quản lý thu chi và phương pháp hạch toán kế toán làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như công tác quản lý tài chính các đơn vị này. Bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích đánh giá dữ liệu, kết hợp sử dụng công cụ khảo sát theo phương pháp định tính; đề tài xác định những hạn chế trong công tác kế toán hiện hành xuất phát từ việc tổ chức mô hình kế toán; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế trên bằng cách đổi mới sang mô hình kế toán chung. Đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn và đem lại những giá trị thiết thực trong hoạt động quản lý tài chính như: tạo sự thống nhất trong công tác xử lý hạch toán kế toán trường học; tăng tính công khai minh bạch các thông tin tài chính của nhà trường; tiết kiệm một phần khoản chi hoạt động đối với ngân sách địa phương; nâng cao công tác quản lý tài chính trong ngành giáo dục. Đồng thời đề tài thực sự ph hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về yêu cầu tinh giảm biên chế để đổi mới bộ máy quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleĐổi mới mô hình kế toán chung cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong thành phố Bà Rịa theo hướng tinh giảm bộ máy kế toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.