Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60030
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorNguyễn Duy Nhânen_US
dc.date.accessioned2020-04-03T02:14:15Z-
dc.date.available2020-04-03T02:14:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60030-
dc.description.abstract“Giải pháp hoàn thiện marketing mix cho Doanh nghiệp Tư nhân trái cây 2N tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2021” được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết marketing mix 7p và kết quả các nghiên cứu trước để xây dựng thang đo Likert 5 bậc. Tiếp theo tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng bao gồm khảo sát những người đã từng mua sản phẩm của DNTN trái cây 2N, lựa chọn những quan sát phù hợp và loại bỏ các quan sát không phù hợp, mã hóa và nhập liệu các biến quan sát, thống kê mô tả chi tiết nhân khẩu học, phân tích độ tin cậy thang đo bằng Cronbach Alpha, phân tích khám phá nhân tố EFA và giá trị trung bình Mean cùng với độ lệch chuẩn Std. Deviation. Xác định mức độ ưu tiên các nhân tố nhằm biết được nên tiến hành cải tiến nâng cao nhân tố nào trước bằng cách khảo sát các chuyên gia qua 2 yếu tố là mức độ quan trọng và mức độ nghiêm trọng. Tác giả đã xác định được 2 nhân tố ưu tiên nhất là sản phẩm và con người. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp hoàn thiện marketing mix, định hướng phát triển và kế hoạch triển khai từng bước, từng năm. Cuối cùng là tổng hợp báo cáo và trình bày trước hội đồng khoa học.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTiếp thịen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.titleGiải pháp hoàn thiện marketing mix cho Doanh nghiệp Tư nhân Trái cây 2N tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2021en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.