Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60035
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorĐoàn Nguyễn Lan Phươngen_US
dc.date.accessioned2020-04-16T09:10:44Z-
dc.date.available2020-04-16T09:10:44Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60035-
dc.description.abstractĐề tài tập trung nghiên cứu giải pháp nâng cao HQHĐ bán lẻ của các VCB TNB. Bằng việc áp dụng nhiều phương pháp phân tích như thống kê mô tả, DEA, SWOT, thực hiện điều tra, khảo sát phỏng vấn sâu. Một số kết quả chính đáng lưu ý gồm: (1) Hiệu quả bán lẻ của VCB TNB trung bình đạt mức 52.5% trong giai đoạn 2015-2018; (2) Các yếu tố quy mô, an toàn vốn, chất lượng tín dụng, chi tiêu, kinh nghiệm, quy mô thị trường, thích nghi môi trường là có ảnh hưởng đáng kể đến HQHĐNHBL. (4) Các giải pháp chính nhằm nâng cao HQHĐ bán lẻ gồm: (i) Tăng cường liên kết với các đối tác để mở rộng thị trường, mở rộng kênh phân phối; (ii) Thúc đẩy cải tạo, đổi mới các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực quản lý, điều hành cũng như chuyên môn nghiệp của người lao động; (iii) Tập trung cải thiện chất lượng các sản phẩm bán lẻ; (iv) nghiên cứu để áp dụng công nghệ mới vào HĐKD. Đề tài còn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản trị, xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao HQHĐ của VCB đặc biệt là nâng cao HQHĐNHBL, một trong ba trụ cột lớn trong chiến lược phát triển của VCB.en_US
dc.format.medium130 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectHiệu quả bán lẻen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khu vực Tây Nam Bộen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.