Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trịnh Thùy Anhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Thanh Thanhen_US
dc.date.accessioned2020-04-21T16:48:01Z-
dc.date.available2020-04-21T16:48:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60044-
dc.description.abstractLuận văn thảo luận về hành vi sau khi mua hàng đến ý định tái mua sản phẩm trực tuyến tại kênh thương mai điện tử Shopee của người tiêu dùng tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên lý thuyết hành vi người tiêu dùng. Mục tiêu phân tích thực trạng hiện tại của kênh thương mại điện tử Shopee và khai thác những yếu tố tác động và ảnh hưởng đến ý định tiếp tục lựa chọn trang thương mại điện tử Shopee từ đó có sự điều chỉnh và đưa ra các giải pháp phù hợp. Phiếu câu hỏi khảo sát được gửi trực tiếp đến các đối tượng điều tra và thông qua mạng internet. Sau khi thu thập dữ liệu và phỏng vấn sâu 15 đối tượng thì có 400 phiếu trả lời hợp lệ có thể đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy cả 3 yếu tố gía trị cảm nhận của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ; sự tuận tiện khi sử dụng dịch vụ và yếu tố rủi ro cảm nhận khi sử dụng dịch vụ có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThương mại điện tửen_US
dc.subjectMua hàngen_US
dc.subjectHành vi người tiêu dùngen_US
dc.subjectElectronic commerceen_US
dc.subjectPurchasingen_US
dc.subjectConsumer behavioren_US
dc.titleGiải pháp nâng cao ý định tái mua sắm trực tuyến tại trang thương mại điện tử Shopee.en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.