Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60164
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Văn Dượcen_US
dc.contributor.authorNgô Thụy Vân Anhen_US
dc.date.accessioned2020-06-12T07:47:26Z-
dc.date.available2020-06-12T07:47:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009418-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031457~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60164-
dc.description.abstractDự toán ngân sách giúp các doanh nghiệp kiểm soát chi phí và định hướng được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo mục tiêu đã định một cách dễ dàng hơn trong tương lai. Như vậy, việc vận dụng dự toán ngân sách vào các doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp xác định được hiệu quả hoạt động một cách rõ nét nhất qua từng chu kỳ kinh doanh nhất định. Từ đó cho thấy sự cần thiết để thực hiện nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An” nhằm xác định các nhân tố, cũng như đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, trong đó phương pháp nghiên cứu kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng, luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu như sau: Thứ nhất về xác định các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An, kết quả nghiên cứu cho thấy những nhân tố này gồm: Chế độ chính sách, Tổ chức công tác kế toán, trình độ nhân viên tham gia dự toán, cơ sở vật chất, đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy trình dự toán. Cuối cùng, từ kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất các khuyến nghị liên quan đến từng nhân tố nhằm nâng cao hiệu quả công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An.en_US
dc.format.medium138 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectDự toán ngân sáchen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectBudget estimatesen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long Anen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.