Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60170
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Phương Hồngen_US
dc.contributor.authorTrần Văn Lợien_US
dc.date.accessioned2020-06-12T08:22:09Z-
dc.date.available2020-06-12T08:22:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009303-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031465~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60170-
dc.description.abstractẢnh hưởng của giao dịch các bên liên quan đến quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết – Bằng chứng Ảnh hưởng của giao dịch các bên liên quan đến quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết – Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Nghiên cứu này xem xét tác động của giao dịch các bên liên quan (RPTs) đến mức độ quản trị lợi nhuận (QTLN) của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó QTLN được đo lường theo mô hình Jones điều chỉnh của Dechow và cộng sự (1995). Kết quả nghiên cứu cho thấy RPTs có mối quan hệ cùng chiều với mức độ QTLN. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có 3 trong 5 biến kiểm soát được khảo sát: Dòng tiền hoạt động, quy mô công ty và đòn bẩy tài chính có tác động đến mức độ QTLN. Công ty kiểm toán và tăng trưởng doanh thu không có ý nghĩa thống kê với mức độ QTLN.en_US
dc.format.medium157 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLợi nhuận doanh nghiệpen_US
dc.subjectLợi nhuậnen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate profitsen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.subjectProfiten_US
dc.titleẢnh hưởng của giao dịch các bên liên quan đến quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết – bằng chứng thực nghiệm tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.