Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60177
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Bé Duyênen_US
dc.date.accessioned2020-06-24T03:50:46Z-
dc.date.available2020-06-24T03:50:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009383-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031434~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60177-
dc.description.abstractKiểm soát nội bộ đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Vì vậy, rất nhiều nghiên cứu đang được thực hiện ở các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, kiểm soát nội bộ đã được được nghiên cứu ở hầu hết các lĩnh vực, nhưng nghiên cứu ở các trung gian tài chính đang còn bỏ ngỏ. Nghiên cứu này chỉ ra mối quan hệ giữa các yếu tố: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát và giám sát tới hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trung gian tài chính tại TP.HCM. Bản câu hỏi gồm 27 câu được gửi đến 170 người khảo sát. Trong đó có 156 bản hợp lệ để phân tích dữ liệu. Dựa trên khung tích hợp của COSO 2013, sau khi nghiên cứu, tác giả kết luận có sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát và giám sát tới hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trung gian tài chính tại TP.HCM. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo của tổ chức nâng cao công tác giám sát hiệu quả trong tổ chức nhằm cải thiện tốt hơn năng lực quản lý và thể hiện tốt trách nhiệm của mình.en_US
dc.format.medium109 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trung gian tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.