Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60282
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Thảoen_US
dc.date.accessioned2020-08-06T06:12:37Z-
dc.date.available2020-08-06T06:12:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009860-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031835~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60282-
dc.description.abstractThành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn của Việt Nam, đang trên đà phát triển không ngừng trên lĩnh vực tất các các lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa cũng đang dẫn đến những hậu quả và một trong những vấn đề đó là môi trường. Nguyên nhân là do quản lý chất thải rắn chưa hiệu quả và thiếu tính bền vững. Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai nhằm quản lý chất thải rắn, đảm bảo tính bền vững cho môi trường. Để đảm bảo tính bền vững trong quá trình quản lý chất thải rắn, bên cạnh những vấn đề kinh tế - tài chính, kỹ thuật, thể chế - chính sách thì yếu tố “tham gia của người dân” cũng cần được phân tích và đánh giá, từ đó có những giải pháp hiệu quả cho quá trình quản lý chất thải rắn nói chung. Đề tài đã triển khai khảo sát về các mức độ tham gia của người dân thông qua 151 phiếu khảo sát. Qua đó đề tài đã sử dụng lý thuyết về sự tham gia để đánh giá các mức độ tham gia của người dân vào chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó đề xuất, khuyến nghị những giải pháp nhằm phát huy sự tham gia của người dân vào chương trình này, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.en_US
dc.format.medium50 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBảo vệ môi trườngen_US
dc.subjectSự tham gia của người dânen_US
dc.subjectEnvironmental protectionen_US
dc.subjectCitizen participationen_US
dc.titleSự tham gia của người dân vào chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Phường 13 Quận 11, TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.