Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60296
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorTrần Anh Vyen_US
dc.date.accessioned2020-08-06T06:53:28Z-
dc.date.available2020-08-06T06:53:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009893-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031782~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60296-
dc.description.abstractChủ đề nghiên cứu “Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quản trị rủi ro tại Trung tâm Cung ứng vật tư – VNPT TP.HCM” được tác giả thực hiện dựa trên các nghiên cứu trong và ngoài nước về mặt lý thuyết đối với chủ đề về hiệu quả của quản trị rủi ro, từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quản trị rủi ro tại Trung tâm Cung ứng vật tư – VNPT TP.HCM Phương pháp nghiên cứu của bài luận được thực hiện dựa trên quy trình nghiên cứu là các cơ sở lý thuyết hình thành nên thang đo nháp, thông qua nghiên cứu sơ bộ để điều chỉnh và hình thành thang đo chính thức. Trên cơ sở nghiên cứu chính thức và thông qua kiểm định, đánh giá độ tin cậy của thang đo (Phân tích Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy đa biến) với 87 mẫu khảo sát là lãnh đạo và cán bộ công nhân viên tại Trung tâm Cung ứng vật tư – VNPT TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quản trị rủi ro tại Trung tâm Cung ứng vật tư bao gồm: (i) Sự cam kết và hỗ trợ từ các quản lý cấp cao; (ii) Các yếu tố văn hóa tổ chức; (iii) Quá trình trao đổi, thông tin và tham vấn; (iv) Đào tạo, huấn luyện các kiến thức về quản trị rủi ro. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã có những hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại Trung tâm Cung ứng vật tư – VNPT TP.HCM.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleXác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quản trị rủi ro tại Trung tâm Cung ứng vật tư – VNPT TP.Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.