Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60297
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorPhạm Minh Quânen_US
dc.date.accessioned2020-08-06T06:54:24Z-
dc.date.available2020-08-06T06:54:24Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009888-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031795~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60297-
dc.description.abstractTrong bài nghiên cứu này, tác giả đã cho thấy cái nhìn tổng quát về cơ sở lí thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng theo các tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel II và ý nghĩa của nó khi tính toán tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu trong kiểm soát rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II. Phương pháp định tính được sử dụng chủ yếu trong luận văn, qua đó, tác giả thực hiện phân tích dữ liệu thứ cấp từ các nguồn dữ liệu của Vietbank như báo cáo tài chính của Vietbank qua các năm, các báo cáo nội bộ liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng, thống kê, so sánh đối chiếu với dữ liệu của một số ngân hàng khác và toàn ngành ngân hàng để làm rõ sự cần thiết; đồng thời chỉ ra được những khó khăn, thách thức trong tiến trình áp dụng Basel II cụ thể là thực hiện theo Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà Nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ an toàn vốn theo Hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) được tính toán theo phương pháp chuẩn bước đầu đã đạt tiêu chuẩn đề ra theo qui định trong Thông tư 41, với tỉ lệ an toàn vốn tương đối cao. Tuy nhiên để duy trì và tiếp tục phát triển được vững chắc với các tiêu chuẩn cao hơn của Basel II là tính toán theo phương pháp nâng cao hay xa hơn nữa là Basel III thì Vietbank cần phải vượt qua được những điểm hạn chế của mình và phát huy các điểm mạnh đang có trong kiểm soát rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng. Đồng thời, tác giả cũng đã nêu ra một số phương pháp giải quyết và đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng hệ thống quản trị rủi ro để hướng tới sự phát triển vững chắc, lành mạnh, an toàn của Vietbank trước sự hội nhập quốc tế.en_US
dc.format.medium94 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectQuản trịen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCreditsen_US
dc.subjectManagementen_US
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tínen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.