Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60320
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorBùi Thị Thanh Anen_US
dc.date.accessioned2020-08-06T08:45:07Z-
dc.date.available2020-08-06T08:45:07Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009931-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031817~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60320-
dc.description.abstractĐề tài “Tác động của phần thưởng và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự động viên nhân viên tại Công ty TNHH Công Nghệ D.C” thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu cần nghiên cứu: (1) xác định các yếu tố CSR và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố CSR đến sự động viên nhân viên; (2) xác định các yếu tố phần thưởng và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố phần đến sự động viên nhân viên; (3) đề xuất các hàm ý quản trị để Công ty TNHH Công Nghệ D.C vận dụng vào việc tạo ra sự động viên cho nhân viên của mình. Để đạt được mục tiêu của đề tài, tác giả áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp định lượng và phương pháp định tính. Trong đó phương pháp nghiên cứu định lượng là chủ yếu. Nghiên cứu định tính được sử dụng để xác định mô hình nghiên cứu và điều chỉnh thang đo. Nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định thang đo, kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Sau khi phân tích lý thuyết từ các nghiên cứu trước, tác giả thực hiện nghiên cứu định tính để xác định mô hình nghiên cứu phù hợp với công ty D.C và xác định được 06 yếu tố ảnh hưởng sự động viên nhân viên là phần thưởng bên ngoài, phần thưởng nội tại, CSR bên trong, CSR bên ngoài (liên quan đến cộng đồng địa phương), CSR bên ngoài (liên quan đến khách hàng), CSR bên ngoài (liên quan đến đối tác). Dựa trên thang đo của Aroosa Khan & ctg (2014), tác giả tiến hành việt hóa thành thang đo sơ bộ. Sau đó, tác giả tiến hành phỏng vấn định tính 10 người là nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH Công Nghệ D.C (tương đồng với đối tượng khảo sát) để điều chỉnh thang đo. Tác giả tiến hành khảo sát bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và đã thu được 150 phiếu khảo sát hợp lệ. Sau đó tác giả đã thực hiện phân tích định lượng bằng các công cụ Cronbach’s Alpha, EFA, hồi quy và kiểm định khác biệt trung bình giữa các nhóm. Kết quả có bốn yếu tố ảnh hưởng đến sự động viên nhân viên gồm: phần thưởng bên ngoài, phần thưởng nội tại, CSR bên trong, CSR bên ngoài (liên quan đến khách hàng). Bên cạnh đó, tác giả cũng đã xác định không có sự khác biệt về sự độngviên nhân viên giữa các nhóm nhân viên theo giới tính, tình trạng hôn nhân, độ tuổi, thu nhập và thâm niên công tác. Đề tài có các hạn chế sau: (1) mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp thuận tiện phi xác suất nên tính đại diện chưa cao, các nguyên cứu tiếp theo có thể sử dụng phương pháp chọn mẫu theo xác suất thì độ tin cậy sẽ cao hơn; (2) phạm vi nghiên cứu mới chỉ hạn chế chỉ gói gọn trong Công ty TNHH Công nghệ D.C. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng cho tất cả các công ty trong ngành kim hoàn và xi mạ công nghệ cao. Ba là, vẫn còn những yếu tố khác ngoài yếu tố phần thưởng và CSR ảnh hưởng đến sự động viên nhân viên chưa được nghiên cứu trong đề tài này. Các nghiên cứu tiếp theo có thể khám phá thêm các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự động viên nhân viên trong Công ty TNHH Công Nghệ D.C có thêm cơ sở để hoạch định chính sách cho mình.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectSocial responsibility of businessen_US
dc.subjectCSRen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.titleTác động của phần thưởng và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự động viên nhân viên tại Công ty TNHH Công Nghệ D.Cen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.