Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60353
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Nhật Hạnhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Minh Khoaen_US
dc.date.accessioned2020-08-10T07:08:07Z-
dc.date.available2020-08-10T07:08:07Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009764-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031863~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60353-
dc.description.abstractĐề tài này được thực hiện với mục đích đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hoạt động chia sẻ kiến thức của nhân viên tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành. Sau khi lược khảo cơ sở lý thuyết có liên quan, đồng thời dựa trên các nghiên cứu tương tự, đề tài tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm dự đoán về mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến sự chia sẻ kiến thức của người lao động. Các biến độc lập được sử dụng bao gồm: Văn hóa tổ chức, động lực chia sẻ; cấu trúc tổ chức; sự nhận thức; sự tin tưởng và sự hỗ trợ của cấp quản lý. Tiếp theo, đề tài tiến hành điều chỉnh bảng hỏi các yếu tố tác động đến hoạt động chia sẻ kiến thức của nhân viên tại Công ty bằng phương pháp thảo luận nhóm với 10 nhân viên đang làm việc tại SZL. Sau khi hoàn thành bảng hỏi, tác giả tiến hành toàn bộ nhân viên đang làm việc tại SZL. Kết quả phân tích hồi qui cho thấy: Các yếu tố trên đều có tác động dương đến sự chia sẻ kiến thức của người lao động và mức độ tác động theo thứ tự giảm dần như sau: (1) Động lực chia sẻ, (2) Sự tin tưởng, (3) Sự hỗ trợ từ văn hóa tổ chức, (4) Sự nhận thức, (5) Cấu trúc tổ chức, (6) Sự hỗ trợ từ cấp quản lý. Kết quả nghiên cứu đã phản ánh khách quan thực trạng chia sẻ nhận thức tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành. Nghiên cứu này sẽ rất hữu ích và cần thiết dành cho những nhà lãnh đạo SZL tham khảo kết quả nghiên cứu trong đề tài này.en_US
dc.format.medium126 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị tri thứcen_US
dc.subjectChia sẻ tri thứcen_US
dc.subjectKnowledge managementen_US
dc.subjectKnowledge sharingen_US
dc.titleGiải pháp nhằm tăng cường chia sẻ kiến thức tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thànhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.