Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60381
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Lê Thị Lanhen_US
dc.contributor.authorPhạm Thanh Giangen_US
dc.date.accessioned2020-08-18T04:25:01Z-
dc.date.available2020-08-18T04:25:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009833-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031912~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60381-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu, phân tích tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với công nghiệp hóa (CNH) tại các quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 1999 – 2018 và áp dụng phương pháp ước lượng hồi quy tuyến tính tổng quát (GLS) với biến phụ thuộc là mức độ CNH được đại diện bởi tỷ trọng GDP trong lĩnh vực công nghiệp trên tổng cơ cấu GDP. Nhóm biến độc lập bao gồm tỷ lệ giá trị dòng vốn FDI trên tổng giá trị GDP và nhóm các biến kiểm soát khác. Vai trò tích cực của FDI đối với CNH của các quốc gia ASEAN trong giai đoạn 1999 – 2018 được khẳng định thông qua kết quả nghiên cứu. Qua đó, luận văn củng cố thêm nền tảng nghiên cứu trước đây về tầm quan trọng của việc thu hút FDI đối với sự nghiệp CNH của các quốc gia. Bên cạnh đó, biến chất lượng thể chế và vai trò quản lý của chính phủ góp phần nâng cao mức độ tác động tích cực của dòng vốn FDI đối với CNH. Mức thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia tỷ lệ thuận với mức độ CNH, giai đoạn này sẽ kéo dài cho đến một điểm ngưỡng mà tại đó thu nhập tiếp tục tăng trong khi CNH giảm. Hiện tượng này được gọi là giai đoạn kết thúc CNH, hàm ý rằng việc lựa chọn và thực thi các chính sách kinh tế phù hợp trong từng giai đoạn là cực kỳ quan trọng đối với các quốc gia. Qua đó, bài nghiên cứu nêu lên một số gợi ý chính sách đối với các quốc gia trong khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng nhằm đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI và nâng cao hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình CNH.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông nghiệp hóaen_US
dc.subjectĐầu tư nước ngoàien_US
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoàien_US
dc.subjectIndustrializationen_US
dc.subjectFDIen_US
dc.subjectForeign investmentsen_US
dc.subjectForeign direct investmentsen_US
dc.titleTác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa của các quốc gia ASEANen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.