Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60401
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quốc Anhen_US
dc.contributor.authorTrần Ngọc Linhen_US
dc.date.accessioned2020-08-21T09:03:28Z-
dc.date.available2020-08-21T09:03:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009968-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031943~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60401-
dc.description.abstractLý do lựa chọn đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng giúp các ngân hàng tăng cường năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro. Trong đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Longđã chủ động triển khai và áp dụngcác chuẩn mực Basel trong quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp định tính, thống kê, tổng hợp. Kết quả nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng đối với ngân hàng là vô cùng quan trọng, sau khi nghiên cứu tác giả đưa ra các giải pháp để hoàn thiện rủi ro. Kết luận và hàm ý: Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Longtrong việc hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II.en_US
dc.format.medium117 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.