Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60426
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Kim Thuen_US
dc.date.accessioned2020-08-31T08:04:57Z-
dc.date.available2020-08-31T08:04:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009773-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031977~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60426-
dc.description.abstractHiện nay, Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) có nguồn tiền nhàn rỗi nhiều, tốc độ phát triển về tổng tài sản, lợi nhuận, doanh thu và các chỉ tiêu về hoạt động tài chính đều tăng nhưng hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao. Vì vậy tác giả nghiên cứu đề tài này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty. Nghiên cứu phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hiệu quả kinh doanh tại Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là Nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu thứ cấp và thảo luận nhóm. Nghiên cứu định lượng thực hiện khảo sát 200 khách hàng của các khu dân cư, khu chợ phố, hạ tầng khu công nghiệp và 87 nhân viên đang làm việc tại công ty. Kết quả nghiên cứu luận văn đã đưa ra một số hạn chế của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty. Luận văn là tài liệu tham khảo cho Ban Lãnh đạo Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 nói riêng và các công ty kinh doanh bất động sản nói chung.en_US
dc.format.medium114 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleỨng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) để đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.