Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đặng Ngọc Đạien_US
dc.contributor.authorNgô Thị Thu Hàen_US
dc.date.accessioned2020-09-03T07:27:46Z-
dc.date.available2020-09-03T07:27:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009749-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032003~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60436-
dc.description.abstractVới mong muốn giúp Công ty đưa ra các Giải pháp hoàn thiện marketing – mix lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Tổng công ty Sonadezi 2. Giải pháp hoàn thiện marketing-mix lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Tổng công ty Sonadezi. Tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, đối chiếu kiểm tra để xử lý dữ liệu thứ cấp thu thập được từ Tổng Công ty Sonadezi để đánh giá thực trạng marketing-mix lĩnh vực bất động sản công nghiệp của Tổng công ty. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá thực trạng marketing – mix lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Tổng công ty Sonadezi giai đoạn 2016 – 2018; tìm ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế làm cơ sở đề xuất Giải pháp hoàn thiện marketing – mix lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Tổng công ty Sonadezi. Với kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá thực trạng marketing – mix lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Tổng công ty Sonadezi giai đoạn 2016 – 2018. Tác giả triển khai các giải pháp đã lựa chọn gồm: giải pháp về sản phẩm, giải pháp về giá, giải pháp về kênh phân phối, giải pháp về hoạt động xúc tiến sản phẩm, giải pháp về phương tiện hữu hình, giải pháp về quy trình phục vụ và giải pháp về nguồn nhân lực.en_US
dc.format.medium134 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTiếp thịen_US
dc.subjectKinh doanh bất động sảnen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectReal estate businessen_US
dc.titleGiải pháp hoàn thiện marketing mix lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Tổng công ty Sonadezien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.