Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60440
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Thanh Maien_US
dc.date.accessioned2020-09-04T06:49:01Z-
dc.date.available2020-09-04T06:49:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009752-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032006~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60440-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên trong công việc tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty làm cơ sở đề xuất các phương pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên. Số liệu sử dụng thu thập từ kết quả khảo sát của 85 nhân viên. Số liệu phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo Cronbach's Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả phân tích cho thấy rằng nhân tố "Cơ hội thăng tiến, lương và thưởng" tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc, tiếp theo đó là nhân tố "Mối quan hệ với lãnh đạo", "Sự an toàn", "Mối quan hệ với đồng nghiệp", "Phúc lợi" và "Môi trường làm việc". Dựa vào kết quả trên cũng như dựa trên các cơ sở dữ liệu thứ cấp tại doanh nghiệp đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên.en_US
dc.format.medium168 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thànhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.