Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60454
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Quang Thôngen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Ngọc Dungen_US
dc.date.accessioned2020-09-07T08:02:25Z-
dc.date.available2020-09-07T08:02:25Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009997-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032026~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60454-
dc.description.abstractThuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong kỳ tính thuế. Mức độ động viên thông qua thuế TNDN chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khách quan và chủ quan. Trong thực tế, thuế TNDN không chỉ là công cụ động viên nguồn thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN) mà còn được Nhà nước sử dụng như là một trong những công cụ hướng dẫn, điều tiết quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc xác lập hệ thống thuế suất, quy định các khoản chi phí được khấu trừ, quy định chế độ miễn, giảm. Đối với NSNN, thuế TNDN chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số nguồn thu huy động của NSNN. Vì vậy, tác giả thực hiện nghiên cứu “Tăng cường hoạt động thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” để đánh giá được những ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long qua đó có thể đưa ra những kết luận chung cho khu vực và trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp phù hợp cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Luận văn tiếp cận các lý thuyết về thuế TNDN và các chính sách miễn, giảm thuế TNDN, chú trọng đến những tác động của các chính sách này. Ngoài ra luận văn có tham khảo các tài liệu về thuế TNDN cũng như các vấn đề có liên quan. Luận văn sử dụng các số liệu điều tra thống kê tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và các Chi cục Thuế trực thuộc, các số liệu thống kê thứ cấp có chọn lọc, đáng tin cậy khác và phân tích, mô tả, đánh giá những ưu nhược điểm của sắc thuế. Ngoài ra, luận văn cũng có sử dụng phương pháp chuyên gia để làm rõ vấn đề trong kinh nghiệm quản lý thuế nói chung và quản lý về thuế TNDN nói riêng từ đó xác định các giải pháp cho việc hoàn thiện chính sách. Cuối cùng, luận văn tổng hợp các vấn đề nghiên cứu trên, suy diễn logic phục vụ đề xuất định hướng và giải pháp cho việc hoàn thiện chính sách và công tác thực thi chính sách miễn, giảm thuế TNDN. Luận văn đã góp phần khái quát được những vấn đề cơ bản trong việc phân tích những ảnh hưởng của thuế TNDN đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và những ảnh hưởng của thuế TNDN đối với ngân sách tỉnh. Đồng thời đề xuất những giải pháp hoàn thiện về số nộp thuế của thuế TNDN trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThuế thu nhập doanh nghiệpen_US
dc.subjectThuế doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate income taxen_US
dc.subjectCorporate taxen_US
dc.titleTăng cường hoạt động thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.