Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorTrần Trung Dũngen_US
dc.date.accessioned2020-09-25T01:33:13Z-
dc.date.available2020-09-25T01:33:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010038-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032094~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60470-
dc.description.abstractVấn đề nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân là một đề tài trọng và cần thiết trong ngành y tế. Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi sẽ quyến khích các nhu cầu bậc cao của nhân viên, đồng thời khuyến khích họ vượt qua lợi ích cá nhân để hướng về lợi ích của tổ chức và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tốt hơn. “Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự hài lòng trong công việc thông qua động lực phụng sự công của nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe bệnh nhân của nhân viên y tế. Luận văn sử dụng nghiên cứu định lượng (nghiên cứu định tính hỗ trợ nghiên cứu). Đề tài nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa các nhân tố phong cách lãnh đạo chuyển đổi có tác động tích cực đến động lực phụng sự công và sự hài lòng trong công việc của nhân viên y tế bệnh viện Thống Nhất. Lãnh đạo cần xây dựng tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn rõ ràng và tích cực về tương lai của tổ chức, cư xử bình đẳng, hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của nhân viên, công nhận sự thành công của nhân viên, xây dựng niềm tin, sự kết dính và hợp tác giữa các khoa/phòng, khuyến khích nhân viên suy nghĩ các vấn đề theo những hướng mới và đặt câu hỏi giả định và lãnh đạo thấm nhuần niềm tự hào và truyền cảm hứng cho nhân viên ở khả năng cao nhất và dành sự tôn cho người khác.en_US
dc.format.medium135 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNhân viên y tếen_US
dc.subjectBệnh việnen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectHài lòng công việcen_US
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectMedical staffen_US
dc.subjectHospitalsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.titleẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự hài lòng trong công việc thông qua động lực phụng sự công của nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhấten_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityHealth Economics and Management = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏeen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.