Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorLê Khánh Hàen_US
dc.date.accessioned2020-09-25T08:08:50Z-
dc.date.available2020-09-25T08:08:50Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010029-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032057~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60500-
dc.description.abstractĐiều khoản về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản mặc dù đã được đưa vào trong Bộ luật Dân sự kể từ năm 2015, tuy nhiên cho đến nay, việc áp dụng điều khoản này trên thực tế ở Việt Nam còn khá dè dặt và chưa phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu là do bản thân nội dung của điều khoản còn tồn tại một số bất cập chưa được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Bên cạnh đó, với một số doanh nghiệp chưa có được nhận thức một cách đầy đủ về ý nghĩa và vai trò của điều khoản về hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Do đó, họ chưa đưa nó vào trong nội dung hợp đồng và chưa tạo ra được một cơ chế pháp lý an toàn để bảo vệ doanh nghiệp mình. Bằng các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, so sánh, diễn dịch và quy nạp, luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, nội dung các nguyên tắc của PICC và pháp luật Việt Nam về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, thực trạng áp dụng điều khoản liên quan để từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam và nâng cao hiệu quả sử dụng điều khoản thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản ở Việt Nam.en_US
dc.format.medium58 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectHợp đồngen_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectContractsen_US
dc.titleThực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, lý luận, thực tiễn và giải phápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Coursework) = Luật kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.