Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60529
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorCao Thị Hòaen_US
dc.date.accessioned2020-10-07T06:45:38Z-
dc.date.available2020-10-07T06:45:38Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009957-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032141~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60529-
dc.description.abstractẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự cam kết của cán bộ nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố của phong cách lãnh đạo chuyển dạng tác động đến sự cam kết của của cán bộ nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. Từ việc xem xét các mô hình nghiên cứu về lý thuyết của sự cam kết trong tổ chức, dựa theo lý thuyết cam kết của Meyer và Allen (1990), lý thuyết về lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, các cách tiếp cận của phong cách lãnh đạo, phong cách lãnh đạo chuyển dạng, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu gồm năm yếu tố như sau: (1) Kích thích trí tuệ, (2) Quan tâm đến từng cá nhân, (3) Lý tưởng về phẩm chất lãnh đạo, (4) Lý tưởng về hành vi lãnh đạo, (5) Truyền cảm hứng. Tác giả sử dụng 02 phương pháp là nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính nhằm làm rõ ý nghĩa, xác nhận, hiệu chỉnh, bổ sung các biến quan sát đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu lý thuyết. Nghiên cứu định lượng được thực hiện với mẫu gồm 333 nhân viên đang công tác tại bảo hiểm xã hội tỉnh ình Dương thông qua phiếu khảo sát ý kiến chuyên gia và cán bộ nhân viên đã đánh giá thang đo và đánh giá sự phù hợp của mô hình nghiên cứu. Phần mềm SPSS 20.0 được sử dụng để xử lý số liệu. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha và nhân tố cho thấy thang đo sử dụng trong nghiên cứu là phù hợp. Kết quả xử lý hồi quy bội cho thấy có 05 thành phần tác động đến sự cam kết của cán bộ nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương được sắp xếp quan trọng theo thứ tự giảm dần như sau: Quan tâm đến từ cá nhân (β=0.296); Truyền cảm hứng (β=0.264); Lý tưởng về hành vi lãnh đạo (β=0.223); Kích thích trí tuệ (β=0.149); Như vậy các giả thuyết H1, H2, H3, H5, đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95%. Riêng H4 có hệ số sig = 0.241>0.05 loại. Nghiên cứu phân tích sự khác biệt về sự cam kết theo các đặc điểm cá nhân bằng phương pháp T-test mẫu độc lập, ANOVA cho thấy: có sự khác biệt về sự cam kết theo thâm niên, trình độ, nhóm tuổi, còn thu nhập, giới tính, chức vụ thì không có sự khác biệt ở mức độ tin cậy 95%.en_US
dc.format.medium156 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectCam kết tổ chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.titleẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự cam kết của cán bộ nhân viên tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.