Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Địnhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hợpen_US
dc.date.accessioned2020-10-13T01:18:19Z-
dc.date.available2020-10-13T01:18:19Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010256-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032260~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60554-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này đề cập đến sự hiện diện của nữ giới trong hội đồng quản trị (HĐQT) với thực tiễn quản lý thu nhập của 174 doanh nghiệp có giá trị vốn hoá lớn nhất tính đến 31/12/2019 được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 - 2019. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp tại Việt Nam thường có xu hướng quản lý thu nhập giảm thu nhập. Mặc dù vậy, nghiên cứu này chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa các đại diện nữ trong HĐQT cũng như giới tính của CFO đến hoạt động quản lý thu nhập. Bài nghiên cứu cũng tìm hiểu và so sánh giữa các doanh nghiệp nợ cao và doanh nghiệp nợ thấp. Kết quả cho thấy các thành viên nữ trong HĐQT của các doanh nghiệp nợ cao có khả năng kiểm soát và hạn chế được hoạt động quản lý thu nhập. Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa nữ thành viên HĐQT đối với hoạt động quản lý thu nhập của các doanh nghiệp nợ thấp. Nghiên cứu này góp phần đóng góp thêm dữ liệu về đa dạng giới tính và tác động của nó đến việc sử dụng quyền hạn về mặt kế toán trong báo cáo tài chính.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.subjectThu nhập doanh nghiệpen_US
dc.subjectHội đồng quản trịen_US
dc.subjectBoards of directorsen_US
dc.subjectLợi nhuận doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate profitsen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.subjectCorporate net incomeen_US
dc.titleMối liên hệ giữa nữ giới trong hội đồng quản trị và quản lý thu nhập - Bằng chứng thực nghiệm trong các doanh nghiệp tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.