Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60590
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Hùngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thùy Dungen_US
dc.date.accessioned2020-11-17T02:19:44Z-
dc.date.available2020-11-17T02:19:44Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010396-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032341~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60590-
dc.description.abstractSự đa dạng về các hành vi tuân thủ thuế là một trong những thách thức của cơ quan quản lý thuế không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở các nước khác trên thế giới. Chính vì sự đa dạng, phức tạp của hành vi tuân thủ thuế và tình hình thực tế tại đơn vị, tác giả đã thực hiện nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai”. Bài nghiên cứu về 07 yếu tố bao gồm: tính đồng bộ, chặt chẽ, rõ ràng, đơn giản của chính sách thuế; hình phạt; tính đơn giản trong việc kê khai thuế; công tác thanh tra, kiểm tra thuế; hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; Kiến thức về thuế; Nhận thức về sự công bằng của hệ thống thuế. Bài nghiên cứu sử dụng kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, công cụ thống kê SPSS 20.0 nhằm tìm ra nhân tố nào tác động và mức độ tác động đến tuân thủ thuế của Doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 07 yếu tố thực sự có tác động đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Bài nghiên cứu cũng đã đóng góp thêm cơ sở lí thuyết và thực tiễn cho các nhà quản lý thuế về việc tăng cường sự tuân thủ thuế của Doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTuân thủ thuếen_US
dc.subjectThuế doanh nghiệpen_US
dc.subjectTaxpayer complianceen_US
dc.subjectCorporate taxen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.