Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Ngọc Dungen_US
dc.date.accessioned2020-11-17T03:54:17Z-
dc.date.available2020-11-17T03:54:17Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010350-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032359~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60606-
dc.description.abstractHàng tồn kho hoạt động như một bộ đệm lấp đầy khoảng cách ngăn cách thời gian, địa điểm, số lượng mà khách hàng yêu cầu và thời gian phân phối để sản xuất hoặc thu mua. Quản lý tồn kho hiệu quả giúp ngăn ngừa hết hàng và giải quyết các vấn đề gây ra biến động lớn giữa cung và cầu từ những điều như dự báo không chính xác. Thông qua luận văn “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hàng tồn kho trong hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigon Co.op”, tác giả phân tích thực trạng hoạt động quản lý hàng tồn kho trong hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigon Co.op, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hàng tồn kho trong hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigon Co.op. Kết cấu luận văn gồm có: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về tồn kho và quản lý tồn kho; Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý hàng tồn kho trong hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigon Co.op; Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hàng tồn kho trong hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigon Co.op dựa trên định hướng phát triển của Saigon Co.op trong giai đoạn 2019 - 2022.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát hàng tồn khoen_US
dc.subjectInventory controlen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hàng tồn kho trong hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigon Co.open_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.