Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60964
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thùy Linhen_US
dc.contributor.authorPhạm Anh Tuấnen_US
dc.date.accessioned2020-12-24T06:49:55Z-
dc.date.available2020-12-24T06:49:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010519-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032499~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60964-
dc.description.abstractLuận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận về cho vay doanh nghiệp và chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa cà nhỏ của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietinbank Phú Yên, từ đó tìm ra các hạn chế cũng như nguyên nhân của hạn chế; từ các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại Vietinbank Phú Yên. Luận văn sử dụng phương pháp định tính là chủ yếu như tổng hợp, so sánh, thống kê, phân tích, đánh giá. Từ đó tác giả đưa ra một số giải pháp và kế hoạch thực hiện các nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Phú Yênen_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectTín dụng thương mạien_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial crediten_US
dc.titleNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.