Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61015
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Vũ Anh Tuấnen_US
dc.contributor.advisorDr. Hoàng An Quốcen_US
dc.contributor.authorĐỗ Lâm Hoàng Trangen_US
dc.date.accessioned2021-03-12T02:01:01Z-
dc.date.available2021-03-12T02:01:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010052-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032441~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61015-
dc.description.abstractNghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế (TTKT) và công bằng xã hội (CBXH) trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và công bằng; xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là vấn đề cấp thiết hiện nay ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng TTKT với CBXH trong nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đề xuất giải pháp, chính sách giải quyết hài hòa mối quan hệ đó. Kết hợp phương pháp định tính và định lượng. TTKT là điều kiện cần để thực hiện CBXH, tuy nhiên TTKT lại không tự động đưa đến CBXH, thậm chí còn làm gia tăng bất bình đẳng (BBĐ) xã hội. BBĐ tăng lên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến TTKT. Cần phải có vai trò điều tiết, quản lý của Nhà nước để thúc đẩy TTKT nhanh, bền vững, đồng thời sử dụng thành quả TTKT để thực hiện CBXH.en_US
dc.format.medium209 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen_US
dc.subjectBình đẳngen_US
dc.subjectEconomic developmenten_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectEqualityen_US
dc.titleTăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Namen_US
dc.typeDissertationsen_US
ueh.specialityPolitical Economics = Kinh tế chính trịen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.